Valmiudet, vahvuudet ja luovuus

Coaching

 
Ylitä itsesi ja tee mahdottomasta mahdollista.
workshops-photo.jpg

Ville teki selkeän ja johdonmukaisen suunnitelman siitä, miten hän etenee ja mihin tehtävään hän milläkin aikataululla tarttuu? Villen työstäessä konkreettisia asioita coachingissa hän sai samalla itsevarmuutta ja luottamusta vahvuuksiinsa esimiehenä. Vahvistunut itsevarmuus toi toimintaan sujuvuutta ja määrätietoisuutta, etenkin tilanteissa, joissa hän oli usein aiemmin ollut neuvoton ja vetäytynyt.

Esimerkiksi silloin, kun työyhteisön jäsenet kyseenalaistivat yhteisesti sovittuja käytänteitä, sekä esittivät niihin tyytymättömyytensä. Coachingin myötä Villen huoli työyhteisön tilasta hälveni ja tilalle tuli päivittäisiä onnistumisen tunteita ja rohkeita tulevaisuutta haastavia kehitysideoita.

koko palvelulupaus, palveluiden tuottamisen arvot ja hinnat

 

Ylitä itsesi ja tee mahdottomasta mahdollista. Meillä jokaisella on omat henkilökohtaiset valmiutemme ja vahvuutemme. Etsimällä niitä oikealla tavalla saamme tuotua ne pintaan. Työelämässä tämä tarkoittaa esimerkiksi oikeanlaisen työn ja työtapojen löytämistä, sekä asenteiden ja käytetyn kielen tai ilmaisun tunnistamista osana työelämää.

Coachingissa asetettu tavoite ohjaa työskentelyä. Asioita ja ilmiötä tarkastellaan siinä suhteessa, kuin ne edistävät tavoitteeseen pääsyä. Ajattelutapa, uskomukset ja toimintatavat huomioidaan siinä määrin kun niillä on vaikutusta yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Coaching-tarkastelu keskittyy tulevaisuuteen aina ratkaisukeskeisesti.

Mitä coaching on?

  • henkilö- tai ryhmäkohtainen valmennusmenetelmä, jossa coach on saatavilla myös ennalta sovittujen tapaamisten ulkopuolella

  • monipuolista erilaisten keinojen käyttämistä ja avaraa asennetta

  • opit löytämään omat voimavarasi, keskittämään ajatteluasi ja toimintaasi sekä saavuttamaan tavoitteesi

  • ongelman kartoittamista, tavoitteiden kirkastamista ja muodostamista

  • tavoitteisiin pyritään sekä keskustelulla että toiminnallisilla mentelmillä

  • tavoittelee yksilön, ryhmän, tiimin ja yhteisön kokonaisvaltaista kasvun ja tasapainon tilaa samalla mahdollistaen henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen

  • itsereflektoiva ja kokemuksellinen oppimisprosessi

Yksilö on aina yhteisön jäsen. Yksilöcoachingissa tavoitteen asettelulla ja tavoitteiden saavuttamisella on aina vaikutusta myös yhteisöön.

Sopiiko coaching minulle ja miten se eroaa muista ohjausmenetelmistä?

Coaching on tiivistä työskentelyä valmentajasi kanssa. Se on oikea valmennustapa sinulle, kun sinulla on jo perusvalmiudet, tiedot ja taidot sekä motivaatio tehtävääsi. Parhaan tuloksen saavutat, kun voit hyvin ja sinulla on voimavaroja toteuttaa suunniteltuja asioita. Coaching ei ole terapiaa. Jos olet esimerkiksi masentunut tai muuten henkisesti ylikuormittunut, ei aika coachingille ole todennäköisesti oikea. On tärkeää, että haluat aktiivisesti kehittää ja kehittyä. Toivottujen tulosten saavuttaminen vaatii aktiivista otetta. Työnantajasi tuki on tärkeää sekä coachingiin lähtemisessä että sen aikana.

Jos uskot olevasi valmis coachingiin, niin hienoa! Saat maksimoitua suorituksesi ja potentiaalisi. Coaching tehostaa toimintapojasi, ajanhallintaasi, uralla kehittymistä, henkilökohtaista kasvuasi ja auttaa tulevaisuudessa uudistumisprosessien aikana.