Koulutusta ja ideoita

Oivalluspaja

 
Oivalluspajatyöskentelyllä yhteisö tunnistaa nykytilan, sekä oivaltaa miksi vuorovaikutuskulttuuria on tarpeellista edistää?
oivallus.jpg

Sanna yritti ehdottaa työntekoamme uudistavia ja helpottavia tapoja, minä laitoin kapuloita rattaisiin ja huusin Sannalle: ”Täällä ei muutoksia tarvita. Jos muutetaan ja jokin menee niin kun menee, se on sinun syy!”

Nyt jälkeenpäin Esko huomasi, että vuosikellosuunnitelmasta olisi ollut suuri hyöty työajankäytön suunnittelussa.

Häntä harmitti, että korosti joka asiassa itseään ja kuvitteli olevansa aina oikeassa. Hän huomasi kuunnelleensa toisten mielipiteitä ajatellen, ”ihan sama, mitä puhut kunhan minä pääsen puhumaan”.

Esko mietti, miten tärkeää ja opettavaista on päästä jyvälle omista toimintatavoistaan ja miten muihin työyhteisönjäseniin pitäisi suhtautua? Siinä auttoi kun sai selkokielellä tietää, miten työyhteisön arjessa toimitaan tai parhaimmillaan voitaisiin toimia.

koko palvelulupaus, palveluiden tuottamisen arvot ja hinnat

 

Yksi-, kaksi- ja kolmekehäisen oppimisen- ja vuorovaikutuksen kulttuuri. Avataan ovi työyhteisön oppimis- ja vuorovaikutuskulttuurin tunnistamiseen kehämallin tunnusmerkistön avulla. Oivalluspajatyöskentelyssä yhteisö tunnistaa nykytilan ja mahdollisen edistämisen tarpeen.

Työyhteisön sisäisen vuorovaikutuskulttuurin ja perustehtävän välinen suora yhteys työelämässä ja laajemminkin yhteiskunnantasolla on tärkeää tunnistaa. Ihmisten kohtaamisilla ja niiden jättämillä kokemuksilla on oleellinen merkitys asiakaspalveluita tarjoavien tahojen markkina-arvona ja kilpailuvalttina. Vuorovaikutus on muutakin kuin vastavuoroista puhetta ja kuuntelua. Toimiva vuorovaikutus on sujuvan, tuottavan sekä laadukkaan toiminnan edellytys ja edellytys työtyytyväisyyteen.

Työyhteisö saa valmiuden tunnistaa ja ymmärtää haitallisesti kuormittavan tilanteen merkityksen yksilöllisenä kokemuksena ja reaktiona.

Haitallisesti kuormittavat työtilanteet

Miten työyhteisössänne reagoidaan tai toimitaan haitallisesti kuormittavan tilanteen jälkeen? Haitallisesti kuormittava tilanne vaihtelee alakohtaisesti, se voi olla esimerkiksi

  • työtapaturma

  • virheestä johtuva vahinko tai laatupoikkeama

  • onnettomuuteen joutunut työkaveri

  • väkivaltatilanne

  • työkaverin itsemurha

  • läheltä piti tilanne jossa olisi voinut käydä pahasti

  • tai jotain muuta

Miten varmistatte, että jokaisen tilanteessa osallisena olleen toimintakyky on turvattu tilanteen jälkeen?  Koulutuksen sisältö antaa eväitä vastaamaan tähän kysymykseen. Teoriassa käydään läpi purkukäsittelyn neljä vaihetta ja tehdään esimerkkitapauksen avulla yksi tai useampi purkuharjoitus.

Työyhteisö saa valmiuden tunnistaa ja ymmärtää haitallisesti kuormittavan tilanteen merkityksen yksilöllisenä kokemuksena ja reaktiona. Kuvatun tilanteen käsittelyntarve lähtee yksilön tarpeesta. Tarpeesta purkaa tilannetta, kokemusta ja tilanteen mukanaan herättämää tunnetta. Tärkeää on huomioida, ettemme välttämättä aina henkilökohtaisesti tunnista käsittelyntarvetta ja saatamme altistua jatkuvaan tunnekuorman kasvamiseen. Purkamattomana tunnekuorma johtaa stressitilan kasvuun, mikä saattaa esiintyä epäammatillisuutena, välttämiskäytöksenä ja työkyvyttömyytenä. Toistuvan purkamattoman tunnekuorman ja työuupumuksen välistä yhteyttä ei välttämättä aina itse tunnista.

Koulutus lisää työyhteisössä välittämisen kulttuuria ja yhdessä tekemisen tahtotilaa, sekä aktivoi vertaistukea. Siitä saatua tietoa ja valmiuksia voi myös hyötyketjuttaa asiakasorganisaatioihin.

Työyhteisön epäviralliset roolit

Työyhteisössä roolit voivat olla joko otettuja tai annettuja. Ne voivat olla virallisia tai epävirallisia. Valta yhdistetään tai koetaan sanana useimmiten negatiiviseksi asiaksi. Valta voidaan asettaa kuitenkin myös positiiviseen valoon. Oivalluspajassa tutkitaan ja jäsennetään roolien ja vallankäytön epävirallisia rakenteita otettujen ja annettujen roolien näkökulmasta vrt. ammatillisen aseman tai tehtäväroolin näkökulmasta. Pajatyöskentelyyn yhdistetään myös oman työyhteisön epäviralliset roolit.

Tehtävä- ja valtaroolien (virallisten roolien) lisäksi työyhteisöissä on tunnerooleja, vuorovaikutukseen liittyviä rooleja ja asennerooleja. Erilaisten roolien työyhteisön arjessa esiintymisen ja niiden ominaispiirteiden tunnistaminen, lisäävät ymmärrystä ja antavat mahdollisuuden huomioida ja edistää yhteisön toimintaa luovalla tavalla.