ikoni ovi.png
fb.png

Kipinöivä on

Avaimesi nykyajan työelämään

Yhteisöllä on suuri merkitys meidän vahvuuksiemme ja valmiuksiemme löytämisessä ja vahvistamisessa. Yksilöinä me vaikutamme yhteisöömme toimiessamme joko jarruna tai eteenpäin viejinä. Meillä kaikilla on oma käsikirjoituksemme, joka rakentuu arvoista, asenteista, uskomuksista, tunteista ja ajatuksista. Nämä luovat pohjaa kokemuksillemme.

Yhteiskunnassa on tapahtunut isoja muutoksia viime vuosikymmeninä. Työelämä on pyrkinyt mukautumaan niihin vaihtelevilla tuloksilla. Elämme työelämän murroksessa ja tarvitsemme nykyaikaisia työkaluja ja näkökulmia työelämän uudistamisen onnistumiseksi.

 
 
 
Luotan ihmisten valmiuksiin oppia, sekä jatkuvan kasvun mahdollisuuksiin yksilöinä ja yhteisönä.
 
 
 

Valmiudet, vahvuudet ja luovuus

Coaching

 
Ylitä itsesi ja tee mahdottomasta mahdollista.
 

Ylitä itsesi ja tee mahdottomasta mahdollista. Meillä jokaisella on omat henkilökohtaiset valmiutemme ja vahvuutemme sisällämme. Etsimällä niitä oikealla tavalla saamme tuotua ne pintaan. Työelämässä tämä tarkoittaa meille oikeanlaisen työn ja työtapojen löytämistä.

Ville teki selkeän ja johdonmukaisen suunnitelman siitä, miten hän etenee ja mihin tehtävään hän milläkin aikataululla tarttuu? Villen työstäessä konkreettisia asioita coachingissa hän sai samalla itsevarmuutta ja luottamusta vahvuuksiinsa esimiehenä. Uusi itsevarmuus toi toimintaan sujuvuutta ja määrätietoisuutta, etenkin tilanteissa, joissa hän oli usein aiemmin ollut neuvoton ja vetäytynyt…

 
Uusi itsevarmuus toi Villen toimintaan sujuvuutta ja määrätietoisuutta

Uusi itsevarmuus toi Villen toimintaan sujuvuutta ja määrätietoisuutta

Huoli työyhteisön tilasta hälveni ja tilalle tuli päivittäisiä onnistumisen tunteita ja rohkeita tulevaisuutta haastavia kehitysideoita.

Huoli työyhteisön tilasta hälveni ja tilalle tuli päivittäisiä onnistumisen tunteita ja rohkeita tulevaisuutta haastavia kehitysideoita

 
 
 

Työyhteisössä jokaisella on vähintään kaksi perustehtävää: ammatillinen- ja työyhteisönjäsenen perustehtävä. Tutkivassa työskentelyssä, aktiivisen kuuntelun ja keskustelun lisäksi, yhdistetään sopivasti myös toiminnallisia menetelmiä. Menetelmät valitaan siten, että ohjattavan on mahdollista ottaa ne konkreettisesti hyötykäyttöön omassa työssään. Sitä kautta palvelusta hyötyy sekä yksilö että yhteisö ja heidän pavelunkohteensa. Hyötyketjutus onkin usein tietoista toimintaa työpaikoilla ja organisaatioissa.

”Minä voin aloittaa”, Liisa ilmoitti.

Kertomuksen edetessä hymy Liisan huulilla antoi olettaa, että hänelle kuului hyvää. ”Saimme tänään yhteisen päätöksen asiaan. Tällä kertaa päätöstä ei tehnyt kukaan yksin, vaan me teimme sen yhdessä. Ennen päätöstä jokainen sai kertoa oman ehdotuksensa kenenkään keskeyttämättä.”  

Ennakoiva, jatkuva huolto, uudistuminen

Työnohjaus

 
Kannustan tutkimaan toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita yksilön ja yhteisön perustehtävien kautta. Samalla on tärkeää vahvistaa jokaista tunnistamaan itsensä työyhteisön tärkeänä osana.
 

Kertomuksen edetessä hymy Liisan huulilla antoi olettaa, että hänelle kuului hyvää

workshops-shibori.jpg

Ennen päätöstä jokainen sai kertoa oman ehdotuksensa

 
 
 

Sovitellaan alta pois, vapautetaan aikaa ja energiaa

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen sovittelija auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Se on oppimisprosessi, jonka avulla voidaan yhdessä sovitella kiusallisiakin asioita.

Maija on puhetyyliltään loukkaava ja mitätöi toisten puheita työyhteisössä. Työyhteisönjäsenet ovat valittaneet Villelle Maijan epäasiallisesta ja ronskista toiminnasta. Ville on itse yrittänyt puhua asiasta Maijalle useita kertoja. Korjaavaa muutosta Maijan käytöksessä ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan tilanne on enemmänkin edennyt vielä huonompaan suuntaan. Työyhteisö välttelee Maijaa, eikä suostu tekemään töitä samassa vuorossa Maijan kanssa mielellään. Ville ottaa yhteyttä työyhteisösovittelijaan.

workshops-shibori.jpg

Työyhteisö välttelee Maijaa

Ville on itse yrittänyt puhua asiasta Maijalle useita kertoja

 
 
 

Yksi-, kaksi- ja kolmekehäinen vuorovaikutuskulttuuri -oivalluspajassa avataan ovi työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin tunnistamiseen kehämallisen vuorovaikutuskulttuurin tunnusmerkistön avulla. Oivalluspajatyöskentelyllä yhteisö tunnistaa nykytilan, sekä oivaltaa miksi vuorovaikutuskulttuuria on tarpeellista edistää?

Oivalluspaja soveltuu myös erinomaisesti esimerkiksi haitallisesti kuormittavien työtilanteiden tutkimiseen. Miten työyhteisössänne reagoidaan tai toimitaan haitallisesti kuormittavan tilanteen jälkeen? Haitallisesti kuormittava tilanne vaihtelee alakohtaisesti, se voi olla esimerkiksi

Työyhteisön rooleja on mielenkiintoista ja tuottavaa tutkia oivalluspajassa. Roolit voivat olla joko otettuja tai annettuja. Ne voivat olla virallisia tai epävirallisia. Valta yhdistetään tai koetaan sanana useimmiten negatiiviseksi asiakasi. Valta voidaan asettaa kuitenkin myös positiiviseen valoon. Oivalluspajassa tutkitaan ja jäsennetään roolien ja vallankäytön epävirallisia rakenteita otettujen ja annettujen roolien näkökulmasta vrt. ammatillisen aseman tai tehtäväroolin näkökulmasta.

Koulutusta ja ideoita

Oivalluspaja

 

”Täällä ei muutoksia tarvita. Jos muutetaan ja jokin menee niin kun menee, se on sinun syy!”

Nyt jälkeenpäin Esko huomasi, että vuosikellosuunnitelmasta olisi ollut suuri hyöty työajankäytön suunnittelussa.

 
workshops-photo.jpg

Sanna yritti ehdottaa työntekoamme uudistavia ja helpottavia tapoja, minä laitoin kapuloita rattaisiin.

workshops-shibori.jpg

Esko mietti, miten tärkeää ja opettavaista on päästä jyvälle omista toimintatavoistaan ja miten muihin työyhteisönjäseniin pitäisi suhtautua?

 
 
Tärkeää elämässä on nöyryys ja intohimo.
Minkä teetkin, tee takapuoli savuten.
Syöksy siihen suorin vartaloin kahdella kierteellä
koska vain siten lunastat itsekunnioituksesi.
— Aino Suhola