Etäohjaus - mitä, missä, milloin?

Etäohjaus - mitä se on?

Käytän blogissa etäohjaus -sanaa etätyönohjauksesta ja etäcoachingista.

Yleensä videovälitteisen ohjelman kautta tapahtuvaa yksilö- tai ryhmäohjausta.

Ensimmäinen tapaaminen hyvä olla samassa fyysisessä tilassa kasvokkain.

Etäohjaus on ammattitaitoisesti ja eettisesti vastaavanlaisesti toteutettua kuin samassa tilassa työnohjaus ja coaching yleensä.

Etäohjauksessa “kaukaisuus antaa mahdollisuuden läheisyyteen”. Näin tapahtuessaan; asioita jaetaan enemmän - vaikealtakin tuntuvat otetaan puheeksi. Näkeminen ja kuuleminen tiivistyvät sillä ympäristön ärsykkeet jäävät vähemmälle huomiolle. Ohjattava ja ohjaaja ovat ikään kuin yhteisessä kuplassa.

Miksi etäohjausta?

Asiakaspalvelun tarkoitus on elää ja kyetä muuntumaan ja kehittymään asiakaskunnan tarpeen ja kysynnän mukaan. Tänä päivänä tarpeet ja kysyntä mm työnohjaukselle ja käytettävissä oleville työkaluille ovat erinäköiset kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Etäohjaus monipuolistaa asiakaspalvelua, ei korvaa niin sanottua perinteistä fyysisesti kasvokkain tapahtuvaa.

Etäohjaus mahdollistaa matkustamisen vähentämisen, tästä edelleen rahaa, aikaa, voimia säästyy. Ilmaston kannalta etäohjaus tuo kestävää kehitystä. Aikataulu ja paikka on joustava. Äänitys ja videointi sekä materiaalin jako (ekologinen) mahdollisuus.

Mitä etäohjauksessa on huomioitava?

Käytettävän selaimen ja ohjelman toimivuus, helppo käyttöisyys ja turvallisuus.

Yhteinen käsitys ja ymmärrys siitä, että etäohjaus on mahdollisesti erinäköinen ja -tuntuinen kokemuksena kuin fyysisessä yhteisessä tilassa tapahtuva ohjaus.

Mitä muuta?

Ymmärrettävää on, että etäohjaus herättää ennakkoluuloja sekä meissä palvelun tuottajissa, että palvelun käyttäjissä. Voiko ennakkoluuloa madaltaa lähestymällä etäohjausta “elefantin ihmettelyllä”?