Yhteisö MM kultaa 2019

Eilen 26.5.2019 päättyi pari viikkoa kestäneet jääkiekon MM -kisat. ”Ihanaa Leijonat, ihanaa..

Lämpimästi Onnea!

Teknisesti jääkiekosta en ymmärrä kovinkaan paljoa. Mielenkiinnolla ja oppimisenilolla katsoin lähes kaikki Suomen pelit. Oli upea kokemus ja opettavaista katsoa joukkueen kasvun- ja kehityksentarinaa sekä yksilö, että yhteisö tasolla. Huomioni kiinnittyi erityisesti yhteisötasoiseen huippuhienoon kasvutarinaan.

Miten jääkiekkojoukkue ja työyhteisöjoukkue eroavat toisistaan?

Molemmilla on perustehtävä joka ohjaa tekemisen tarkoitusta ja tavoitetta. Perustehtävä on yhteisesti määritetty ja aukipurettu. Työyhteisöjoukkueen ja jääkiekkojoukkueen perustehtävään kuuluu teknistä sisällön osaamista ja hallintaa.

Mitä muuta?

 Katsoessani Suomalaisten pelejä näin samoja rakennuspalikoita kuin mitä on toimivan työyhteisön toiminnassa.

Silmälasini näkivät:

-          Perustehtävän; mm johtamisen, perustehtävä oli määritetty, yhteinen ymmärrys, selkeys, arviointi, työnjako ja toimenkuvat.

-          Rakenteen; mm toiminnallinen sosiaalinen ja psyykkinen rakenne, toimintaa johdettiin sekä joukkueen sisällä, että tukiryhmillä oli ns. selkeä työnjako ja odotukset. Joukkuetta ja sen tukiryhmiä sekä kaikkien toimintaa ohjasi yhdessä muodostetut pelinsäännöt.

-          Itsetuntemuksen; mm yksilöiden vahvuudet yhdistyivät yhteisön vahvuudeksi, toimiva ja ajantasainen palaute, ammatti-identiteetti.

-          Ilmapiirin; mm turvallisuus, luottamus, kunnioitus, laatu – jatkuva reflektio, arvioivuus ja tutkivuus.

-          Kohtaamisen; mm asenne, suhtautuminen, arvomaailma ja hyväksyvyys – tilan anto tunteille.

-          Vuorovaikutuksen tavan (vuorovaikutus on myös muuta kuin kuuntelua ja puhetta); mm osallistuminen ja nonverbaali vuorovaikutus.    

-          Tavoitteen; mm tavoitetietoisuus, odotukset ja visio oli kaikilla yhteinen.

-          Osallisuus; mm jokainen kantoi vastuun ja vastuu oli yhteinen, yksilön onnistuminen on yhteinen onnistuminen ja tahtotila.

Pohdin, miten ja millä työkaluilla yksilöiden on mahdollista “valmennusleirillä” kasvaa joukkueyhteisöksi, mikä joukkueyhteisönä saavuttaa MM kultaa?

Jääkiekon MM kultaan tarvitaan joukkueelta fyysistä huippukuntoa, jääkiekon teknistä sisällön osaamista ja hallintaa, sitoutunutta tukiryhmä toimintaa ja varmasti paljon senkaltaista josta minulla ei ole lainkaan tietoa.

 Mietin, tarvitaanko toimivan työyhteisön “MM -kulta joukkueeseen” samoja yhteisöllisiä rakennuspalikoita kuin jääkiekon MM -kulta joukkueeseen?