Posts tagged Työyhteisö
Luonnon vuodenajat vertauskuvana työyhteisön arjessa

Luonnosta etsitään ja tavoitellaan voimaa ja vireyttä sekä uusia ideoita ja luovuutta.

Luontoon mennään usein myös opettelemaan läsnäoloa ja ravistamaan harteilta suorittamisen taakka.

Näitä samoja työkaluja on mahdollista käyttää työelämässä, tavoitteena parempi työelämä.

Mikä on parempi sen määrittää työyhteisö itse?

Read More
Onko yhteisöllisyys mukana murroskarnevaaleissa?

Oleellista murrostilan keskellä on havaita yhteisön voimavarat ja ideat sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä ja panostaa työn tekemisen mielekkyyteen. Näin ylläpidetään työhyvinvointia ja edistetään perustehtävän toteutumista.  Siis yksinkertaisia ja toimivia avaimia joita työelämämme tarvitsee.

Yhdessä tekemällä olemme enemmän.

Murrostila on liikettä.

Liike on mahdollisuus tai mahdottomuus saada aikaan tai tapahtumaan jotakin.

Kumman valitset?   

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työyhteisöjen menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämistyössä, osa 2

Olemmeko me työnohjaajat ja coachit kyenneet asiakaspalvelussa huomioimaan työelämäntarpeita sekä esiin tuoneet ohjausmenetelmäparin monitahoisuutta?

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa osa 1

Työnohjaus on prosessinomaista, vuorovaikutteista ja ratkaisukeskeistä, sen keskiössä on aina perustehtävä. Perustehtävästä esiin tulevat kysymykset, kokemukset, näkökulmat ja tunnetilat. Työnohjaus on työn ja sen olosuhteiden tutkimista, kehittämistä ja arviointia. Työnohjaukselle tyypillistä on reflektointi, mikä pitää sisällään: ihmettelyä, jäsentelyä, ennakointia, kokeilua ja arviointia.

Read More