Posts tagged Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa osa 1

Työnohjaus on prosessinomaista, vuorovaikutteista ja ratkaisukeskeistä, sen keskiössä on aina perustehtävä. Perustehtävästä esiin tulevat kysymykset, kokemukset, näkökulmat ja tunnetilat. Työnohjaus on työn ja sen olosuhteiden tutkimista, kehittämistä ja arviointia. Työnohjaukselle tyypillistä on reflektointi, mikä pitää sisällään: ihmettelyä, jäsentelyä, ennakointia, kokeilua ja arviointia.

Read More