Posts tagged Esimiestyö
Onko yhteisöllisyys mukana murroskarnevaaleissa?

Oleellista murrostilan keskellä on havaita voimavarat, ideat ja vahvuudet, näitä yhteisöjen yksilöillä on valtavasti. Yhdistämällä ne yhteisöllisesti toimien: vahvistetaan yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä, tuotetaan voimavaroja työhyvinvointiin, sekä työn mielekkyyteen ja edistetään perustehtävän toteutumista.  Siis yksinkertaisia ja toimivia avaimia joita työelämämme tarvitsee.

Yhdessä tekemällä olemme enemmän.

Murrostila on mahdollisuus siinnä missä se on myös mahdottomuus.

Murrostila on liikettä.

Liike on mahdollisuus tai mahdottomuus saada aikaan tai tapahtumaan jotakin.

Kumman valitset?   

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työyhteisöjen menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämistyössä, osa 2

Olemmeko me työnohjaajat ja coachit kyenneet asiakaspalvelussa huomioimaan työelämäntarpeita sekä esiin tuoneet ohjausmenetelmäparin monitahoisuutta?

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa osa 1

Työnohjaus on prosessinomaista, vuorovaikutteista ja ratkaisukeskeistä, sen keskiössä on aina perustehtävä. Perustehtävästä esiin tulevat kysymykset, kokemukset, näkökulmat ja tunnetilat. Työnohjaus on työn ja sen olosuhteiden tutkimista, kehittämistä ja arviointia. Työnohjaukselle tyypillistä on reflektointi, mikä pitää sisällään: ihmettelyä, jäsentelyä, ennakointia, kokeilua ja arviointia.

Read More