Posts tagged Työhyvinvointi
Luonnon vuodenajat vertauskuvana työyhteisön arjessa

Luonnosta etsitään ja tavoitellaan voimaa ja vireyttä sekä uusia ideoita ja luovuutta.

Luontoon mennään usein myös opettelemaan läsnäoloa ja ravistamaan harteilta suorittamisen taakka.

Näitä samoja työkaluja on mahdollista käyttää työelämässä, tavoitteena parempi työelämä.

Mikä on parempi sen määrittää työyhteisö itse?

Read More
VOIMALA Monista voimavaroista

Jaksamisen sekä toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden kannalta on merkityksellistä se mihin ja miten aikamme ja energiamme käytämme.

Jaksamiskysymyksissä on kyse itsen voimavaroista, niiden käytöstä sekä huollosta, unohtamatta tärkeintä niiden tunnistettavuutta. Toisinaan meillä olevat voimavarat ja valmiudet ovat tiedostamattomissa ja näin tapahtuessaan ei käytössä tai ei käytettävissä.

Read More
Kehä yksin, kaksin tai kolmisin Yhdessä

Toisinaan meidän ihmisten on turvallisempaa tutkia ja tunnustella tällaisen apuvälineen avulla esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Miten meillä menee?

Miten toivoisimme meillä menevän?

Kehäesittely

Hermeneuttinen kehä eli esiymmärrys mikä selittää meille tekemiämme tulkintoja.

Vaikuttamisen kehä tekee näkyväksi mihin todellisuudessa voimme vaikuttaa ja mihin emme?

Miten suhtautua asioihin joihin emme voi vaikuttaa vaikka ne vaikuttaisivat meihin?

Oppimisen- ja vuorovaikutuksen yksi-, kaksi- ja kolmikehä tekee näkyväksi työyhteisön tausta-ajattelun ja toimintamallit.

Read More
Onko yhteisöllisyys mukana murroskarnevaaleissa?

Oleellista murrostilan keskellä on havaita yhteisön voimavarat ja ideat sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä ja panostaa työn tekemisen mielekkyyteen. Näin ylläpidetään työhyvinvointia ja edistetään perustehtävän toteutumista.  Siis yksinkertaisia ja toimivia avaimia joita työelämämme tarvitsee.

Yhdessä tekemällä olemme enemmän.

Murrostila on liikettä.

Liike on mahdollisuus tai mahdottomuus saada aikaan tai tapahtumaan jotakin.

Kumman valitset?   

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työyhteisöjen menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämistyössä, osa 2

Olemmeko me työnohjaajat ja coachit kyenneet asiakaspalvelussa huomioimaan työelämäntarpeita sekä esiin tuoneet ohjausmenetelmäparin monitahoisuutta?

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa osa 1

Työnohjaus on prosessinomaista, vuorovaikutteista ja ratkaisukeskeistä, sen keskiössä on aina perustehtävä. Perustehtävästä esiin tulevat kysymykset, kokemukset, näkökulmat ja tunnetilat. Työnohjaus on työn ja sen olosuhteiden tutkimista, kehittämistä ja arviointia. Työnohjaukselle tyypillistä on reflektointi, mikä pitää sisällään: ihmettelyä, jäsentelyä, ennakointia, kokeilua ja arviointia.

Read More