Posts tagged työyhteisöpalvelu
Luonnon vuodenajat vertauskuvana työyhteisön arjessa

Luonnosta etsitään ja tavoitellaan voimaa ja vireyttä sekä uusia ideoita ja luovuutta.

Luontoon mennään usein myös opettelemaan läsnäoloa ja ravistamaan harteilta suorittamisen taakka.

Näitä samoja työkaluja on mahdollista käyttää työelämässä, tavoitteena parempi työelämä.

Mikä on parempi sen määrittää työyhteisö itse?

Read More
VOIMALA Monista voimavaroista

Jaksamisen sekä toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden kannalta on merkityksellistä se mihin ja miten aikamme ja energiamme käytämme.

Jaksamiskysymyksissä on kyse itsen voimavaroista, niiden käytöstä sekä huollosta, unohtamatta tärkeintä niiden tunnistettavuutta. Toisinaan meillä olevat voimavarat ja valmiudet ovat tiedostamattomissa ja näin tapahtuessaan ei käytössä tai ei käytettävissä.

Read More
Kehä yksin, kaksin tai kolmisin Yhdessä

Toisinaan meidän ihmisten on turvallisempaa tutkia ja tunnustella tällaisen apuvälineen avulla esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Miten meillä menee?

Miten toivoisimme meillä menevän?

Kehäesittely

Hermeneuttinen kehä eli esiymmärrys mikä selittää meille tekemiämme tulkintoja.

Vaikuttamisen kehä tekee näkyväksi mihin todellisuudessa voimme vaikuttaa ja mihin emme?

Miten suhtautua asioihin joihin emme voi vaikuttaa vaikka ne vaikuttaisivat meihin?

Oppimisen- ja vuorovaikutuksen yksi-, kaksi- ja kolmikehä tekee näkyväksi työyhteisön tausta-ajattelun ja toimintamallit.

Read More