Posts tagged Yhteisöllisyys
Onko yhteisöllisyys mukana murroskarnevaaleissa?

Oleellista murrostilan keskellä on havaita yhteisön voimavarat ja ideat sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä ja panostaa työn tekemisen mielekkyyteen. Näin ylläpidetään työhyvinvointia ja edistetään perustehtävän toteutumista.  Siis yksinkertaisia ja toimivia avaimia joita työelämämme tarvitsee.

Yhdessä tekemällä olemme enemmän.

Murrostila on liikettä.

Liike on mahdollisuus tai mahdottomuus saada aikaan tai tapahtumaan jotakin.

Kumman valitset?   

Read More
Yhteisötyönohjaus tai -coaching työvälineenä työyhteisöjen menettelytapaohjeiden ja toimintatapojen kehittämistyössä, osa 2

Olemmeko me työnohjaajat ja coachit kyenneet asiakaspalvelussa huomioimaan työelämäntarpeita sekä esiin tuoneet ohjausmenetelmäparin monitahoisuutta?

Read More